Teacher.  ALS Support guidelines - staff
ALS Support guidelines - staff
Additional Learning Support guidelines - staff
More information
Student.  Annex additinal support Bruges
Annex additinal support Bruges
Specialised organisations in Bruges to give additional support after first line appraoch
More information
Student.  Annex additional support file Kortrijk
Annex additional support file Kortrijk
Specialised organisations in Kortrijk to give additional support after first line appraoch
More information
Cedris Arbeidsscan Sociale Werkvoorziening
Arbeidsscan Sociale Werkvoorziening
Dit materiaal is een handleiding voor het toepassen van een arbeidsscan. Het materiaal beoogt ten behoeve van de groep verstandelijk gehandicapten, die zijn aangemeld bij de sociale werkvoorziening, zodanige activiteiten te organiseren, dat hun persoonlijke vaardigheden in brede zin ‘op niveau gehouden worden’ om hiermee deze groep voor te breiden op een toekomstig arbeidsmatig functioneren in de sociale werkvoorziening.

Inleiding
Inhoudsopgave
Achtergronden van het project
Aanleiding tot het project
Doelstelling arbeidsscan
Uitgangspunten
Ontwikkeling instrumentarium
Gebruiksmogelijkheden arbeidsscan
Arbeidsscan in uitvoering
Kader voor gebruik
Voorlichting
Voortraject vorming
Voortraject praktijk
Arbeidsscan periode
Inpassingtraject
Implementatie arbeidsscan
Schematisch overzicht arbeidsscan
Voorbeeldrapportage
More information
CVPO Assistant Production technical skilled worker
Assistant Production technical skilled worker
Assistant Production Technically skilled worker Level 1 is a learning tool that promotes the flow within the social working structure. This material is very practical and specially developed for the Level 1 group. The material is in easily understandable parts. Only availablein Dutch
More information
 Auditrapport Sokratest
Auditrapport Sokratest
Hoe interpreteer je de Sokratest
More information
Stichting Hout en Meubel Basis Meubelstofferen
Basis Meubelstofferen
Basis meubelstofferen gaat in op hoe je eenvoudig stoffering moet maken op een eenvoudige stoel: een eetkamerstoel, een krukje of een bureaustoel. Het materiaal is opgebouwd uit hoe bepaalde zaken uitgevoerd moeten worden maar ook staat er uitleg in over gereedschappen, machines of materialen. Achter een onderdeel kun je over sommige van deze zaken nog extra informatie terugvinden. Elk onderdeel heeft ook een aantal vragen.

More information
Student.  Beoordelingsformulier sollicitatiegesprek
Beoordelingsformulier sollicitatiegesprek
Form for evaluating student in job interview
More information
Student Beoordelingsformulier student
Beoordelingsformulier student
Criteria for evaluation of student internal studentcompany
More information

Page 2 of 22First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
Copyright © 2021 iLAEBOR  |  Login