Startpagina

iLAEBOR staat voor “Investing in Labor and Education in Border Regions”. Het project is ontstaan uit een eerdere succesvolle samenwerking tussen de projectpartners in diverse, grensoverschrijdende projecten binnen verschillende EU-programma’s. Tijdens deze projecten doken problemen op rond arbeidsmarkttoetreding en sociale inclusie van personen met multiproblemen. Het idee groeide om deze problemen  aan te pakken in een nieuw transnationaal project. Het is de bedoeling om bruggen te slaan tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt en dit in het bijzonder voor kansengroepen. Zowel de problematiek als de gekozen doelstelling en acties sluiten heel nauw aan bij het Interreg IVa 2 Zeeën programma.

Copyright © 2021 iLAEBOR  |  Inloggen