Partners


Syntra West (Hoofdpartner)

Syntra West beschikt over een specifieke afdeling, het Projectbureau, dat meer dan 15 jaar ervaring heeft inzake het schrijven en het coördineren van EU-gefinancierde projecten met een nationaal, Europees, bilateraal of internationaal karakter. Syntra West voerde door de jaren heen meer dan 100 projecten uit.  Syntra West richt zich op twee soorten projecten:

Het ontwikkelen en coördineren van projecten gericht op de overdracht van knowhow, expertise en ervaring op het gebied van zelfstandig ondernemerschap en het leren ondernemen.  Het realiseren van projecten met een hoge mate van innovatie: nieuwe methodieken, tools en opleidingsinhouden die worden ingezet in de reguliere werking van onze opleidingsorganisatie ten voordele van de KMO's, de zelfstandigen en de aspirant-zelfstandigen in Vlaanderen. 


Petroc

Petroc, (voormalige North Devon College) is al bijna 20 jaar betrokken bij Europese projecten. Het Europees Sociaal Fonds en het programma voor levenslang leren in het bijzonder. 

Stichting pro Work

Stichting Pro Work heeft uitgebreide ervaring met transnationale samenwerking en met territoriale samenwerkingsprojecten in het bijzonder. Pro Work is momenteel onder meer partner in het Interreg IV project 'Cover IT' (NL-Vlaanderen), in de Leonardo da Vinci projecten 'Energy+' & 'Train Frame' en een twinningsproject uit de UTSN-middelen Nederland - Suriname, 'Coaches @ Work.' Daarnaast heeft Pro Work onder meer geparticipeerd in verschillende projecten binnen het Lifelong Learning Programma van de EU (o.a. Step-IN, Qualified 4 Europe) en ESF-EQUAL projecten (IMPACT, Structuur, EMU-Pass).  

CST/CAT-CH

CST/CAT-CH: ervaring in het Interreg IIA programma in het project 'Euregio Scheldemond' en is ook actief geweest als voorbereider en ontwikkelaar van het project GAAF, een grensoverschrijdend actieprogramma gericht op sociale inclusie van mensen met een beperking. CST heeft ruime ervaring in het werken met kwetsbare doelgroepen, levert daarvoor training/cursussen & faciliteert (technologische) aanpassingen op de werkplaats. CST werkt met docenten/trainers, jongeren met een significante afstand tot de arbeidsmarkt & hun ouders/families. CST richt zich daarbij vooral op empowerment door gebruik van ICT oplossingen in het dagelijks leven. Vanuit nationaal en Europees perspectief is dit een belangrijk speerpunt in het beleid van sociale inclusie. CST is gespecialiseerd in het faciliteren en begeleiden naar onafhankelijkheid van personen met een beperking, middels gebruik van ICT. Hierdoor valt voor velen een drempel naar succesvolle, duurzame instroom op de reguliere arbeidsmarkt weg. 

JKVG/EMPOWER Vzw.

JKVG/ Empower vzw heeft ervaring met volgende Europese programma’s:

Interreg III: “Empower”: een project met 2 luiken. Een luik voor personen met een fysieke beperking (vlot communiceren en assertief omgaan met potentiële werkgevers, collega’s en ondersteunende diensten (bijvoorbeeld job coaches)). Een luik voor ondersteuners rond supported employment en empowerend werken met klanten met een handicap.

ESF-projecten: “Tools”: de ontwikkeling van een communicatietraining voor personen met een zintuiglijke of motorische handicap, met als doel het vergroten. 

Scalda

Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassenen educatie. Deze school bestaat sinds 1 augustus 2012 en zet de lijn voort van haar voorgangers ROC Zeeland en ROC Westerschelde. Scalda biedt toegankelijk en veelzijdig onderwijs. Dat gebeurt vanuit CIOS Goes-Breda, MBO Dans Goes en Maritiem en Logistiek College De Ruyter en de 11 kleinschalige en vakgerichte Colleges, te weten de Colleges voor Welzijn, Uniformberoepen, Brood en Banket, Hotelmanagement en Gastronomie, Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging, Commerciële en Zakelijke Dienstverlening, Maintenance en Procestechniek, Techniek en Design, Toerisme, Educatie en Vavo.  Bij Scalda staan ruim 10.000 studenten ingeschreven.

Copyright © 2021 iLAEBOR  |  Inloggen